اخبار

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مهرماه1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

جشن تولد متولدین پاییز

جشن تولد متولدین پاییز در هتل بین المللی قصر

چاپ پنجم کتاب سزاوارترین مرد منتشر شد

زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار هتل بین المللی قصر

برندگان خوش شانس قرعه کشی شهریورماه 1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مرداد ماه 1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی تیرماه 1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی خرداد ماه 1400

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

آفر وِِیژه ولادیت امام رضا(ع)

آفر ویژه هتل بین المللی قصر

برندگان خوش شانس قرعه کشی هر ماه

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی هر ماه

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اسفند ماه

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

آغاز رزروهای نوروز 1400 هتل بین المللی قصر مشهد

رزروهای نوروزی هتل بین المللی قصر شروع شد

استقبال خوانندگان از کتاب«سزاوار ترین مرد»

چاپ نخستین کتاب "سزاوارترین مرد" مهرماه 1391 درسه هزار نسخه از انتشار بیرون آمد و به لطف استقبال خوانندگان ، درکمتر از شش ماه ، همه ی نسخه های آن به اتمام رسید و فکرچاپ دوباره آن ، از همان روز های به ذهن دست اندر کاران تهیه ی کتاب افتاد.چاپ دوم و سوم و چندم هر کتاب ، مجالی پیش روی نویسنده و تهیه کنندگان کتاب می گذرد تا به رفع ایرادهای احتمالی چاپ قبلی بپردازد.

ورکشارپ آشپزی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت ورکشاپ در پیشرفته ترین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی (هتل بین المللی قصر) و زیر نظر اساتید مجرب