قصر نشین

جشن تولد متولدین بهار و تابستان

شامل : بوفه مفصل شام ، میز آرایی مجلل و کیک تولد رایگان ، یک قطعه عکس رایگان با هدایای ویژه از طرف هتل