رزرواسیون هتل بین المللی قصر

سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  14,677,982
  14,677,982
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
  14,677,982
 • هفته دوم
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
.هزینه هر اتاق : 152,284,408 ریال 15% 129,441,747 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل استاندارد

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  19,907,340
  19,907,340
  23,668,808
  23,668,808
  23,668,808
  23,668,808
  19,907,340
 • هفته دوم
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
.هزینه هر اتاق : 214,119,272 ریال 15% 182,001,381 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل ويژه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTVوان جکوزي
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  25,687,156
  25,687,156
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
  25,687,156
 • هفته دوم
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
.هزینه هر اتاق : 282,526,608 ریال 15% 240,147,617 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت مدرن*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
 • هفته دوم
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
.هزینه هر اتاق : 596,321,100 ریال 15% 506,872,935 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  25,687,156
  25,687,156
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
  25,687,156
 • هفته دوم
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
.هزینه هر اتاق : 282,526,608 ریال 15% 240,147,617 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 322,343,124 ریال 15% 273,991,655 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 322,343,124 ریال 15% 273,991,655 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

سوئيت کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 322,343,124 ریال 15% 273,991,655 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  32,017,432
  32,017,432
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  32,017,432
 • هفته دوم
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
.هزینه هر اتاق : 349,866,060 ریال 15% 297,386,151 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  29,356,881
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  29,356,881
 • هفته دوم
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
.هزینه هر اتاق : 333,902,754 ریال 15% 283,817,341 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  33,944,037
  33,944,037
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
  33,944,037
 • هفته دوم
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
.هزینه هر اتاق : 368,765,142 ریال 15% 313,450,371 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  33,944,037
  33,944,037
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
  33,944,037
 • هفته دوم
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
.هزینه هر اتاق : 368,765,142 ریال 15% 313,450,371 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
 • هفته دوم
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
.هزینه هر اتاق : 321,096,330 ریال 15% 272,931,880 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  19,907,340
  19,907,340
  23,669,267
  23,669,267
  23,669,267
  23,669,267
  19,907,340
 • هفته دوم
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
.هزینه هر اتاق : 214,121,108 ریال 15% 182,002,942 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  42,566,973
  42,566,973
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  42,566,973
 • هفته دوم
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
.هزینه هر اتاق : 457,233,034 ریال 15% 388,648,079 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*آپارتمان دوخوابه امپريال*

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
 • هفته دوم
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
.هزینه هر اتاق : 917,339,450 ریال 15% 779,738,532 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت روم*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  29,356,881
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  29,356,881
 • هفته دوم
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
.هزینه هر اتاق : 333,902,754 ریال 15% 283,817,341 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 ریال 15% 428,821,107 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 ریال 15% 428,821,107 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
 • هفته دوم
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
.هزینه هر اتاق : 550,449,550 ریال 15% 467,882,118 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
 • هفته دوم
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
.هزینه هر اتاق : 733,853,220 ریال 15% 623,775,237 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
 • هفته دوم
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
.هزینه هر اتاق : 963,211,010 ریال 15% 818,729,358 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*هاني مون رمانتيک*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
 • هفته اول
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
 • هفته دوم
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
.هزینه هر اتاق : 504,577,990 ریال 15% 428,891,292 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد