رزرواسیون هتل بین المللی قصر

سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
 • هفته دوم
  8,255,964
  8,255,964
  8,255,964
.هزینه هر اتاق : 82,559,640 ریال 15% 70,175,694 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
 • هفته دوم
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
.هزینه هر اتاق : 110,082,570 ریال 15% 93,570,184 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
 • هفته دوم
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
.هزینه هر اتاق : 119,256,890 ریال 15% 101,368,356 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
 • هفته دوم
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
.هزینه هر اتاق : 133,018,350 ریال 15% 113,065,598 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
 • هفته دوم
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
.هزینه هر اتاق : 133,018,350 ریال 15% 113,065,598 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

سوئيت معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
 • هفته دوم
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
.هزینه هر اتاق : 133,018,350 ریال 15% 113,065,598 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
 • هفته دوم
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
.هزینه هر اتاق : 146,779,820 ریال 15% 124,762,847 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
 • هفته دوم
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
.هزینه هر اتاق : 151,366,980 ریال 15% 128,661,933 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
 • هفته دوم
  16,512,845
  16,512,845
  16,512,845
.هزینه هر اتاق : 165,128,450 ریال 15% 140,359,182 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
 • هفته دوم
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
.هزینه هر اتاق : 155,954,130 ریال 15% 132,561,010 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
 • هفته دوم
  12,384,863
  12,384,863
  12,384,863
.هزینه هر اتاق : 123,848,630 ریال 15% 105,271,336 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
 • هفته دوم
  11,008,716
  11,008,716
  11,008,716
.هزینه هر اتاق : 110,087,160 ریال 15% 93,574,086 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
 • هفته دوم
  22,017,431
  22,017,431
  22,017,431
.هزینه هر اتاق : 220,174,310 ریال 15% 187,148,164 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*آپارتمان دوخوابه امپريال*

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
 • هفته دوم
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
.هزینه هر اتاق : 321,091,750 ریال 15% 272,927,988 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت روم*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
 • هفته دوم
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
.هزینه هر اتاق : 192,651,380 ریال 15% 163,753,673 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
 • هفته دوم
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
.هزینه هر اتاق : 201,825,690 ریال 15% 171,551,836 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
 • هفته دوم
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
.هزینه هر اتاق : 201,825,690 ریال 15% 171,551,836 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
 • هفته دوم
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
.هزینه هر اتاق : 275,220,190 ریال 15% 233,937,162 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
 • هفته دوم
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
.هزینه هر اتاق : 366,963,310 ریال 15% 311,918,814 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • هفته اول
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
 • هفته دوم
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
.هزینه هر اتاق : 504,577,990 ریال 15% 428,891,292 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است