اخبار

برندگان خوش شانس قرعه کشی بهمن ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

آغاز رزروهای نوروزی سال 1402

آغاز رزروهای نوروزی سال 1402 هتل بین المللی قصر

برندگان خوش شانس قرعه کشی دی ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی آذر ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

جشنواره ویژه هتل بین المللی قصر

در جشنواره ویژه هتل بین المللی قصر ...

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه 1401


2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مهر ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی شهریور ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مرداد ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی تیر ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی خرداد ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اردیبهشت ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

جشن تولد متولدین بهار

جشن متولدین بهار در هتل بین المللی قصر

انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

هتل بین المللی قصر مشهد با بیش از چهل چهار سال سابقه هتلداری

راه اندازی سامانه خرید فروش ارز صرافی سزاوار و شرکا

اولین صرافی خیابان امام رضا(ع) با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران