اخبار

روستای اخلمد؛ بهشتی در نزدیکی مشهد

روستای اخلمد مشهد یکی از زیباترین مناطق طبیعی در اطراف این کلان شهر است که گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می کند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اردیبهشت ماه 1403

برندگان خوش شانس قرعه کشی اردیبهشت ماه اعلام شدند

برندگان خوش شانس قرعه کشی فروردین ماه 1403

برندگان خوش شانس قرعه کشی فروردین ماه اعلام شدند

توزیع کمک های غیر نقدی اسفند ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

توزیع کمک های غیر نقدی اسفند ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به افراد تحت پوشش بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

آغاز جشنواره نوروزی 1403 هتل بین الملللی قصر

از همین حالا رزروتان را انجام دهید .

برندگان خوش شانس قرعه کشی دی ماه 1402

برندگان خوش شانس قرعه کشی دی ماه اعلام شدند

برندگان خوش شانس قرعه کشی آذر ماه اعلام شدند

برندگان خوش شانس قرعه کشی آذر ماه 1402

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه اعلام شدند

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مهر ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی شهریور ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مرداد ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی تیرماه 1402

برندگان خوش شانس قرعه کشی خرداد ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اردیبهشت ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی فروردین ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.