فرم استخدام

معرف :
ردیف نام و نام حانوادگی نسیت با متقاضی شغل نشانی و تلفن
1
2

سایر اطلاعات :
ایا سابقه محکومیت کیفری دارید : دلیل محکومیت:
هتل جهت ایفای تعهدات استخدامی شونده تضمین اخذ می نماید(فقط کارمند زسمی دولت) (کارمند نباید پیمانی،قراردادی یا بازنشته باشد)میتوانید ارائه دهید:
اگر کسانی در این شرکت هستند که با شکا نسبت یا آشنایی دارند نام آنها را ذکر کنید :
به چه وسیله به این مکان :معرفی و ار امکان استخدام در ان اگاه شدید :
به چه دلیل این شرکت را برای همکاری انتخاب کردید : از چه تاریخی آماده خدمت در هتل هستید :
ایا کار فشرده را دوست دارید: درصورتیکه کار شما نوبت کاری باشد موافقید:
ایا کار فشرده را دوست دارید:
پست هایی که مایلید در آن کار کنید : حقوق پیشنهادی(مبلغ به ریال):
به چه ورزشهایی علاقمند هستید : چه نوع فعالیت های اجتماعی،فکری،فرهنگی هنری دارید :
اوقات فراغت خود را چطور می گذرانید :
ایا دخانیات مصرف می کنید: ایا سابقه اعتیاد دارید:
در صورت تداخل کار و تحصیل اولویت برای شما کار است یا ادامه تحصیل :

وضعیت جسمانی :
ابا نقص عضو دارید: جه نوع نقص عضوی و به چه دلیل:
ایا تا بحال جراحی نموده اید: جه نوع عملی:
ایا نارحتی ریوی دارید: ایا نارحتی قلبی دارید:
وضعیت شنوایی:     وضعیت بینایی: راست دست یا چپ دست:
مقدار وزن(کیلوگرم):     اندازه قد(سانتیمتر):

شغل دوم :
ایا شغل دوم دارید:
نوع شغل: نام محل کار: ادرس محل کار:
تلفن : میزان حقوق:  ریال ساعت کار و شیفت کاری:
در صورت بازنشستگی بازنشسته کدام ارگان هستید : تاریخ بازنشستگی : / /