پیشنهادات ویژه

عصرانه رایگان

ویژه اتاق های فرست کلاس

آفر های ویژه اتاق های فرست کلاس

آفر ویژه اتاق های فرست کلاس

آفر وِیژه تا دوم مهرماه1400

از امروزتا پایان روز دوم مهر ماه 1400 آفر های زیر را برای میهمانان هتل ، که از طریق یکی از دفاتر رزرومان گرفته شده است در نظر گرفت ایم:

آفر ولادت امام رضا (ع)

آفر ویژه هتل بین المللی قصر