تور کلات مشهد

پارک ملت
مبدا
کلات
مقصد
تاریخ شروع تور :
1399/09/24
تاریخ پایان تور :
1399/12/25
دور همی دوستانه
یک روزه
کفش ورزشی
خدمات تور
خدمات ویژه تور
کاتالوگ وجود ندارد
ظرفیت باقی مانده : 23
قیمت پایه 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال

مبلغ خردسال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
بزرگسال :
خردسال :
جمع کل ریال