تور گردشگری آرامگاه فردوسی

هتل قصر
مبدا
آرامگاه فردوسی
مقصد
تاریخ شروع تور :
1399/09/20
تاریخ پایان تور :
1399/09/30
تور گردشگری آرامگاه فردوسی
تور گردشگری آرامگاه فردوسی
تور گردشگری آرامگاه فردوسی

تور گردشگری آرامگاه فردوسی

تور گردشگری آرامگاه فردوسی

خدمات تور
بیمه
ترانسفر
آبمیوه
خدمات ویژه تور
حمل فضایی 17,000
تایتانیک 30,000
آدم فضایی 10,000
آمبولانس 5,000
کاتالوگ وجود ندارد
ظرفیت باقی مانده : 20
قیمت پایه 2,062,000 ریال 1,958,900 ریال

مبلغ خردسال 1,062,000 ریال 1,008,900 ریال
بزرگسال :
خردسال :
جمع کل ریال