صرافی

1399/11/19 تعداد بازدید: 6469

خرید و فروش انواع ارزهای معتبر دنیا به نرخ رسمی بانک مرکزی

 اولین صرافی خیابان امام رضا(ع)

(با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

♦ خرید و فروش انواع ارزهای معتبر دنیا به نرخ رسمی بانک مرکزی

♦ خرید و فروش انواع مسکوکات طلا و نقره

♦ انواع حوالجات ارزی به تمام نقاط دنیا