پرزیدنت رویال

رزرواسیون
تماس بگیرید
رزرو این اتاق

اتاق های دیگر

اتاق پرزیدنت ویژه

اتاق پرزیدنت ویژه

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
اتاق پرزیدنت

اتاق پرزیدنت

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 پریزیدنت ویژه مدرن

پریزیدنت ویژه مدرن

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار