سال نو مبارک

1401/01/01 تعداد بازدید: 402

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور...

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.