استقبال خوانندگان از کتاب«سزاوار ترین مرد»

1399/09/18 تعداد بازدید: 311

چاپ نخستین کتاب "سزاوارترین مرد" مهرماه 1391 درسه هزار نسخه از انتشار بیرون آمد و به لطف استقبال خوانندگان ، درکمتر از شش ماه ، همه ی نسخه های آن به اتمام رسید و فکرچاپ دوباره آن ، از همان روز های به ذهن دست اندر کاران تهیه ی کتاب افتاد.چاپ دوم و سوم و چندم هر کتاب ، مجالی پیش روی نویسنده و تهیه کنندگان کتاب می گذرد تا به رفع ایرادهای احتمالی چاپ قبلی بپردازد.

سزاوارترین مرد

زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتلداری ایران و بنیان گذار کبیر هتل پنج ستاره بین المللی قصر

 

 چاپ نخستین کتاب « سزاوارترین مرد » مهرماه 1391 درسه هزار نسخه از انتشار بیرون آمد و به لطف استقبال خوانندگان ، درکمتر از شش ماه ، همه ی نسخه های آن به اتمام رسید و فکرچاپ دوباره آن ، از همان روز های به ذهن دست اندر کاران تهیه ی کتاب افتاد.چاپ دوم و سوم و چندم هر کتاب ، مجالی پیش روی نویسنده و تهیه کنندگان کتاب می گذرد تا به رفع ایرادهای احتمالی چاپ قبلی بپردازد.در روایتی که در چاپ نخستین کتاب آمده بود ، خواسته یا ناخواسته ، بخش هایی از زندگی پدر صنعت نوین هتلداری و چگونگی شکل گیری شخصیت شغلی وی ،مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته بود و اگر چه نویسنده دلایلی برای توجیه این اتفاق داشت ، اما این مهم به هر حال باید در چاپ بعدی کتاب رفع می شد.

در چاپ سوم داستان زندگی «حاج محمود سزاواربندی» داستان کامل تری از شخصیت شغلی و زنذگی حاج محمود ، به نمایش در آمده است ...

 

جهت سفارش کتاب «سزاوارترین مرد» میتوانید به شماره زیر درتماس باشید.

051-38555675