انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

1401/02/15 تعداد بازدید: 166

هتل بین المللی قصر مشهد با بیش از چهل چهار سال سابقه هتلداری

 هتل بین المللی قصر مشهد با بیش از چهل چهار سال سابقه هتلداری از افراد فوق حمایت کرده و به این افراد رای خواهد داد و همچنین از همکاران گرامی درخواست می نماید به این افراد در انتخابات رای بدهند.