انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

1401/02/15 تعداد بازدید: 38

هتل بین المللی قصر مشهد با بیش از چهل چهار سال سابقه هتلداری

 هتل بین المللی قصر مشهد با بیش از چهل چهار سال سابقه هتلداری از افراد فوق حمایت کرده و به این افراد رای خواهد داد و همچنین از همکاران گرامی درخواست می نماید به این افراد در انتخابات رای بدهند.