باشگاه مشتریان قصر

1399/09/21 تعداد بازدید: 6884

باشگاه مشترکین قصر میهمانان گرامی در پی تلاش های مستمر متخصصین و کارکنان هتل بین المللی قصر در راستای افزایش کیفیت همواره مصمم هستیم تا با حذف هزینه های کاذب و متناسب نمودن قیمت با کیفیت خدمات ارائه شده آخرین دستاورد های صنعت هتلداری را از طریق این هتل تقدیم میهمانان محترم نماییم. ما به این اصل معتقدیم که درخواست میهمان حد و مرز ندارد و کیفیت پایان و حال در حرکتی نو این هتل اقدام به اجرای طرح اشتراک جهت میهمانان خود نموده است. عضو کلوپ مشترکین قصر شوید و از مزایای فوق العاده آن در گروه هتل های ب

  

میهمانان گرامی

در پی تلاش های مستمر متخصصین و کارکنان هتل بین المللی قصر در راستای افزایش کیفیت همواره مصمم هستیم تا با حذف هزینه های کاذب و متناسب نمودن قیمت با کیفیت خدمات ارائه شده آخرین دستاورد های صنعت هتلداری را از طریق این هتل تقدیم میهمانان محترم نماییم.

ما به این اصل معتقدیم که درخواست میهمان حد و مرز ندارد و کیفیت پایان

و حال در حرکتی نو این هتل اقدام به اجرای طرح اشتراک جهت میهمانان خود نموده است.

عضو کلوپ مشترکین قصر شوید و از مزایای فوق العاده آن در هتل بین المللی قصر لذت ببرید

داخلی:180-8

  

اشتراک الماس

 

اشتراک طلایی

 

اشتراک نقره ای