اتاق دبل قاجار

رزرواسیون
تماس بگیرید
رزرو این اتاق

اتاق های دیگر

اتاق دبل معمولی

اتاق دبل معمولی

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Typical double room

Typical double room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
غرفة دبل

غرفة دبل

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل کلاسیک

دبل کلاسیک

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Classic

Double Classic

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 دبل کلاسیک

دبل کلاسیک

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل پاناروما

دبل پاناروما

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Panorama

Double Panorama

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 بانوراما مزدوجة

بانوراما مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
اتاق دبل هخامنش

اتاق دبل هخامنش

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Achaemenid Double Room

Achaemenid Double Room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 غرفة هخامنش مزدوجة

غرفة هخامنش مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل لاکچری

دبل لاکچری

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Luxury

Double Luxury

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 رفاهیة مزدوجة

رفاهیة مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
اتاق دبل رویال لاکچری

اتاق دبل رویال لاکچری

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Royal Luxury double room

Royal Luxury double room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
غرفة مزدوجة فاخرة المالکة

غرفة مزدوجة فاخرة المالکة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار