اتاق دبل رویال لاکچری

رزرواسیون
تماس بگیرید
رزرو این اتاق

اتاق های دیگر

اتاق دبل معمولی

اتاق دبل معمولی

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Typical double room

Typical double room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
غرفة دبل

غرفة دبل

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل کلاسیک

دبل کلاسیک

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Classic

Double Classic

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 دبل کلاسیک

دبل کلاسیک

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل پاناروما

دبل پاناروما

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Panorama

Double Panorama

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 بانوراما مزدوجة

بانوراما مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
دبل لاکچری

دبل لاکچری

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Double Luxury

Double Luxury

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 رفاهیة مزدوجة

رفاهیة مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
اتاق دبل قاجار

اتاق دبل قاجار

میز آرایشییخچال مینی بارسیستم IPTV
Qajar double room

Qajar double room

میز آرایشییخچال مینی بارسیستم IPTV
غرفة مزدوجة القاجاریین

غرفة مزدوجة القاجاریین

میز آرایشییخچال مینی بارسیستم IPTV
اتاق دبل هخامنش

اتاق دبل هخامنش

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
Achaemenid Double Room

Achaemenid Double Room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 غرفة هخامنش مزدوجة

غرفة هخامنش مزدوجة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار