پرزیدنت رویال

رزرواسیون
تماس بگیرید
رزرو این اتاق

اتاق های دیگر

اتاق پرزیدنت ویژه

اتاق پرزیدنت ویژه

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
President Special

President Special

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
الرئیس الخاص

الرئیس الخاص

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
اتاق پرزیدنت

اتاق پرزیدنت

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
The presidents room

The presidents room

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار
 غرفة رئاسیة

غرفة رئاسیة

میز آرایشیسرویس چایخورییخچال مینی بار