گواهینامه ها

1399/09/21 تعداد بازدید: 74

افتخارات هتل 5ستاره بین المللی قصر مشهد

هتل بین اللملی قصر مشهد واحد نمونه گردشگری سال 1394 کشور شد.

 

هتل بین المللی قصر مشهد موفق به دریافت گواهینامه زرین رضایت مشتری ازمعتبرترین سایتهای رزرواسیون ایران گردید.

 

هتل بین المللی قصر مشهد واحد نمونه گردشگری سال 1397 شد.

 

هتل قصر هتل برتر گردشگری کشور در سال 1398 شد.