اخبار

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه اعلام شدند

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مهر ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی شهریور ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی مرداد ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی تیرماه 1402

برندگان خوش شانس قرعه کشی خرداد ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اردیبهشت ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی فروردین ماه 1402

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی اسفند ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی بهمن ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

آغاز رزروهای نوروزی سال 1402

آغاز رزروهای نوروزی سال 1402 هتل بین المللی قصر

برندگان خوش شانس قرعه کشی دی ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی آذر ماه 1401

2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.

جشنواره ویژه هتل بین المللی قصر

در جشنواره ویژه هتل بین المللی قصر ...

برندگان خوش شانس قرعه کشی آبان ماه 1401


2 برنده از میان میهمانان هتل بین المللی قصر اعلام شدند.