چاپ پنجم کتاب سزاوارترین مرد منتشر شد

1400/07/18 تعداد بازدید: 235

زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار هتل بین المللی قصر

 

 چاپ جدید (پنجم) کتاب سزاوار ترین مرد منتشر شد ، این کتاب زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار کبیر هتل بین المللی قصر مرحوم حاج محمود سزاوار بندی می باشد .